Identyfikacja wizualna Przedszkola językowego w Pułtusku

Przedszkole językowe

Zakres współpracy: logo + podstawowa Księga Znaku, wizytówki, ulotka, baner zewnętrzny


JĘZYK SERCA

Kids’ Academy to przedszkole językowe, które wyróżnia się nowoczesnym podejściem do wychowania i nauki. Idea bliskości, koncepcja porozumienia bez przemocy, pedagogika Montessori, metoda impresji językowej, to najważniejsze inspiracje do rozwoju dziecka. Mądrość i kreatywność, to dwie cechy opisujące KIDS’ ACADEMY w Pułtusku.