Ze względu na ciągle napięty kalendarz, portfolio uzupełniane jest raz w roku.